Forsiden » Tjenester » Offentlig

Offentlig

Aastad Impulssenter AS

Åstadveien 37, 1396 Billingstad

Telefon: 66777490

Adoptivforeldreforeningen

Skipperstien 6, 1367 Snarøya

Telefon: 67153346

Agathos Venner

Nordengkollen 21, 1396 Billingstad

Telefon: 92697075

Akershus Friomsorgskontor Sandvika Underkontor

Løkketangen 20, b, 1337 Sandvika

Arba Inkludering AS

Baker Østbys Vei 10, 1351 Rud

Telefon: 67177440

Arba Inkludering AS

AVD BAKER ØSTBYS VEI

Baker Østbys Vei 10, 1351 Rud

Telefon: 67177440

Asker Brannvern og Sikring Sven Olaf Boberg

Torsløkka 35, 1385 Asker

Telefon: 92810405

Asker Politistasjon

Torvveien 20, 1383 Asker

Telefon: 67576000

Asker Produkt AS

Gamle Borgenvei 4, 1383 Asker

Telefon: 66761480

Asker og Bærum Brannvesen Iks

Fredtunveien 5, 1386 Asker

Telefon: 66764200

Asker og Bærum Brannvesen Iks Avdeling Bekkestua

Avdeling Bekkestua

Gamle Ringeriksvei 42, 1357 Bekkestua

Telefon: 66764200

Asker og Bærum Brannvesen Iks Avdeling Gjettum

Avdeling Gjettum

Brynsveien 88, b, 1346 Gjettum

Telefon: 66764200

Asker og Bærum Politidistrikt

Kjørboveien 33, 1337 Sandvika

Telefon: 67576000

Asker og Bærum Tingrett

Malmskriverveien 2, 1337 Sandvika

Telefon: 67576500

Barnevernet Hauger Botiltak

Barnevernet Høgåsveien

GAMLE SOLBERGVEI 4, a, 1352 Kolsås

Telefon: 90684013

Barnevernet i Bærum

Barnevernet

Brynsveien 88, a, 1346 Gjettum

Telefon: 67504050

Barnevernet i Skuiveien

Barnevernet i Skuiveien

Skuiveien 56, 1339 Vøyenenga

Barnevernvakten i Bærum

Barnevernvakten

Kjørboveien 33, 1337 Sandvika

Bufetat Øst Familievernkontoret Asker og Bærum

Løkketangen 10, a, 1337 Sandvika

Telefon: 46616150

Bufetat Øst Inntak og Fosterhjemsrekruttering Sandvika

LØKKETANGEN 10, b, 1337 Sandvika

Bufetat Øst Mtfc Sandvika

LØKKETANGEN 12, a, 1337 Sandvika

Bærum Overformynderi

Løkketangen 20, b, 1337 Sandvika

Telefon: 67805660

Bærum Politistasjon

Kjørboveien 33, 1337 Sandvika

Telefon: 67576000

Delta Barnevern AS

Gml Heggedalvei 49, 1389 Heggedal

Telefon: 90175575

Divisjon For Ikt Kapasiteter Iktkapdiv

Rødskiferveien 20, 1352 Kolsås

Telefon: 67862000

Emilie Constance Kinge

Blakstad Bryggevei 25, 1392 Vettre

Telefon: 66790219

Flyktningekontoret i Bærum

Flyktningekontoret

OTTO SVERDRUPS PLASS 4, 1338 Sandvika

Telefon: 41489372

Flyktningestiftelsen

SKEDSMOGATA 11, 1394 Nesbru

Telefon: 64846771

Forsvarsmateriell Stab

GREV WEDELS PLASS 1, 1352 Kolsås

Fosterhjemstjenesten Fagteamområde Sandvika

Løkketangen 10, b, 1337 Sandvika

Frelsesarmeens Rusomsorg

Avd Varmestua Sandvika

Kinoveien 4, 1337 Sandvika

Telefon: 67543899

Give And Receive

Hamangskogen 27, oppg 20, 1338 Sandvika

Telefon: 67566722

Help2help

Paal Bergs Vei 34, 1348 Rykkinn

Telefon: 67150727

Hvalstad Mottakssenter

Solstadveien 42, 1395 Hvalstad

Telefon: 66854970

Ila Fengsel og Forvaringsanstalt

Jøssingveien 33, 1359 Eiksmarka

Telefon: 64002633

Kemneren i Asker og Bærum

Kemneren I Asker og Bærum

Otto Sverdrups Plass 3, 1337 Sandvika

Telefon: 67503500

Kiwanis Club Byrgin

Hans Øverlands Vei 29, 1363 Høvik

Telefon: 67549066

Løvetann

Nummer 2, c, 1351 Rud

Telefon: 92467249

Løxa Utvikling AS

Løxaveien 12, 1351 Rud

Telefon: 67171770

Mølla Kompetansesenter AS

Ringeriksveien 193, b, 1339 Vøyenenga

Telefon: 67521000

NAV Forvaltning Akershus 02

AVD BÆRUM

Kjørbokollen 30, 1337 Sandvika

NTT Eriksen

SAGVEIEN 28, c, 1361 Østerås

Telefon: 93066064

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM)

Rødskiferveien 20, 1352 Kolsås

Telefon: 99208262

Norcare International

TUNGEN 30,

Telefon: 81566400

Norsk Folkehjelp

Avd Dikemark Mottak

Sykehusveien 8, 1385 Asker

Telefon: 22037700

Norsk Folkehjelp

Avd Vardåsen Mottak

Slottsberget 24, 1385 Asker

Telefon: 66908627

Norsk Narkotika Politiforening NNPF

Asker og Bærum

Malmskriverveien 4, 1337 Sandvika

Telefon: 67576000

Norwegian Somaliland Supports

Dønskitoppen 12, f, 1346 Gjettum

Telefon: 98400905

Omsorgs Service Ann Karine Rustad

Sleiverudåsen 24, 1354 Bærums Verk

Telefon: 67800773

Redningsselskapet Norsk Selskap Til Skibbrudnes Redning

DRAMMENSVEIEN 288, 1363 Høvik

Telefon: 06757

Skatt Øst

Avd Sandvika

Otto Sverdrups Plass 3, 1337 Sandvika

Telefon: 80080000

Skatteopplysningen Øst

Avd Sandvika

Otto Sverdrups Plass 3, 1337 Sandvika

Sosialkontoret Nav

LØKKETANGEN 10, -14, 1337 Sandvika

Stiftelsen Hvasser

Alfheim 8, 1384 Asker

Telefon: 40004242

Storøya Grendesenter

Administrasjon

Forneburingen 300, 1364 Fornebu

Telefon: 95937294

Thorud Management AS

Nedre Goslia 16, 1354 Bærums Verk

Telefon: 67581999

Vestregionen

DRAMMENSVEIEN 915, 1338 Sandvika

Telefon: 67503723

Vilje Ressursprosjekt

Lillehagveien 40, 1365 Blommenholm

Telefon: 67547589